AI for Youth

Technologia w służbie
lepszego życia

AI for Youth

Technologia w służbie
lepszego życia

Globalny program gotowości na AI

AI for Youth to globalny program firmy Intel zainicjowany w Polsce i skierowany do nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest częścią rodziny programów Digital Readiness i opiera się na zaufanym modelu publiczno-prywatnej współpracy partnerskiej.

Celem programu jest przekazywanie uczestnikom umiejętności i wiedzy z dziedziny sztucznej inteligencji oraz zainspirowanie, w jaki sposób technologia pozwala rozwiązywać problemy społeczne. Program wystartował w 2019 roku w 3 krajach, w tym w Polsce, obecnie jest wdrażany w ponad 15 państwach na całym świecie. Programy Intel® Digital Readiness są częścią społecznego zaangażowania firmy Intel na 2030 rok, w ramach którego planowana jest współpraca z rządami w 30 krajach i 30 000 instytucjami na całym świecie oraz przeszkolenie ponad 30 milionom osób w zakresie AI.

Film pokazujący efekty programu

Odtwórz wideo

Intel oraz Dell Technologies wspierają następne pokolenie innowatorów, którzy dzięki odpowiednim umiejętnościom technicznym i społecznym będą mogli lepiej zrozumieć czym jest sztuczna inteligencja, jak jest zaprojektowana i jaki ma wpływ na społeczeństwo oraz gospodarkę.

Zgłoś swoją szkołę!

Zgłoś swoją szkołę i wybierz nauczyciela który kwalifikuje się do wzięcia udziału w szkoleniu. Odkryj przed swoimi uczniami świat możliwości AI!

Podróż
edukacyjna

Program AI for Youth to wyjątkowa podróż edukacyjna, obejmująca 4 etapy i pozwalająca młodym ludziom zdobyć umiejętności konieczne do efektywnego korzystania ze sztucznej inteligencji.

Inspire

Rozbudzenie ciekawości i pasji w związku z ekscytującymi możliwościami AI i omówienie kluczowych kwestii dotyczących AI.

Acquire

Prezentacja podstawowych pojęć związanych z AI poprzez praktyczne i nietechniczne ćwiczenia, prezentacja różnych obszarów AI.

Experience

Zgłębienie różnych obszarów AI poprzez praktyczne i techniczne warsztaty.

Empower

Tworzenie projektów o oddziaływaniu społecznym w oparciu o zdobyte umiejętności oraz promowanie gotowości na AI wśród innych.

Program

Odbiorcy

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Uczestnicy zajęć pozaszkolnych (wiek: 13-19 lat).

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności matematyczne i statystyczne; nie jest wymagane doświadczenie w zakresie programowania.

Promowanie różnorodności

Cele programu

Wnikliwa znajomość AI

Demistyfikacja AI i wyposażenie młodzieży w umiejętności i nastawienie wymagane do gotowości na AI.

Dostęp do narzędzi AI i korzystanie z nich

Demokratyzacja dostępu do narzędzi AI z udziałem firmy Intel i szkolenie młodzieży w zakresie umiejętnego ich użytkowania.

Tworzenie rozwiązań z użyciem AI

Rozwiązania o istotnym oddziaływaniu społecznym jako świadectwo sukcesu nauki i szkolenia.

Nabywanie umiejętności

Umiejętności techniczne

Programowanie i kodowanie, nauka o danych, komputerowe rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języków naturalnych, uczenie maszynowe związane z danymi statystycznymi, uczenie głębokie, myślenie algorytmiczne i komutacyjne.

Umiejętności społeczne

Sztuczna inteligencja a etyka, redukcja błędów poznawczych/uprzedzeń, rozwiązywanie problemów, mapowanie systemów i budowanie rozwiązań, umiejętności społeczne i emocjonalne.

Jak zakwalifikować się do udziału w programie?

Do udziału w Szkoleniu uprawnieni są nauczyciele szkół, które zakupiły minimum 12 komputerów marki Dell

z procesorami i3 lub wyższymi oraz oprogramowaniem Windows 10 Pro lub Windows 10 Pro Academic,
a zakup dokonany był nie wcześniej niż 01.07.2021 r.
(prosimy o zachowanie dowodu zakupu) oraz spełni wymagania kwalifikacyjne opisane poniżej.

Szkoła może zarejestrować do programu jednego nauczyciela.

Jeśli szkoła wyraża chęć przeszkolenia więcej niż jednego nauczyciela może zgłosić się
bezpośrednio do firmy PCSS, która przygotuje indywidualną ofertę w zależności od ilości
potrzebnych szkoleń. Kontakt do PCSS: kontakt@akademia-ai.pcss.pl

Uwaga-ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W programie może wziąć udział max. 150 szkół.

Zgodnie z założeniami programu nauczyciel zgłoszony do udziału powinien:

Świadectwa uczestników

Młodzi ludzie na całym świecie oceniają program jako motywujący i angażujący. Czują się zainspirowani do dalszej edukacji w zakresie AI i technologii w przyszłości.

FAQ: Pytania i odpowiedzi

Szkoła, która zakupiła minimum 12 komputerów marki Dell, z procesorami i3 lub wyższymi oraz oprogramowaniem Windows 10 Pro lub Windows 10 Pro Academic, a zakup dokonany był nie wcześniej niż 01.07.2021 r. i zgłosi nauczyciela do wzięcia udziału w szkoleniu dla nauczycieli.

Celem szkolenia dla nauczycieli jest:

• wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu AI, pracy metodą projektu, pozwalających na prowadzenie z uczniami programu AI for Youth;

• zapoznanie nauczycieli z możliwościami narzędzi cyfrowych, wspierających naukę AI oraz prowadzenie projektów;

• nauczenie tworzenia rozwiązań o istotnym oddziaływaniu społecznym z użyciem AI.

Szkolenie dla nauczycieli pt. Akademia AI, to cykl webinariów i zajęć online. Nauczyciele otrzymają również dostęp do platformy e-learningowej, aby indywidualnie rozwijać swoje umiejętności z zakresu programowania.

Nauczyciel powinien przede wszystkim:

• posiadać umiejętność programowania w językach C++ lub Python;

• mieć doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych.