Akademia AI

Szkolenia przygotowawcze do realizacji programu AI for Youth w szkołach.

Akademia AI

Szkolenia przygotowawcze do realizacji programu AI for Youth w szkołach.

Bądź częścią cyfrowej rewolucji AI

AI for Youth to globalny program firmy Intel zainicjowany m.in. w Polsce i skierowany do nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest częścią rodziny programów Digital Readiness i opiera się na modelu publiczno-prywatnej współpracy partnerskiej.

Akademia AI to program szkoleniowy skierowany do nauczycieli przedmiotów informatycznych obejmujący przekazanie nauczycielom niezbędnych kompetencji merytorycznych i metodyki niezbędnych do przeprowadzenia programu AI for Youth przez nauczycieli w szkołach.

Celem programu AI for Youth jest przekazywanie uczestnikom umiejętności i wiedzy z dziedziny sztucznej inteligencji oraz zainspirowanie, w jaki sposób technologia pozwala rozwiązywać problemy społeczne. Program wystartował w 2019 roku w 3 krajach, w tym w Polsce, obecnie jest wdrażany w ponad 15 państwach na całym świecie.

Programy Intel® Digital Readiness są częścią społecznego zaangażowania firmy Intel na 2030 rok, w ramach którego planowana jest współpraca z rządami w 30 krajach i 30 000 instytucjami na całym świecie oraz przeszkolenie ponad 30 milionom osób w zakresie AI.

Film pokazujący efekty programu

Odtwórz wideo

Intel oraz Dell Technologies we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym wspierają następne pokolenie innowatorów, którzy dzięki odpowiednim umiejętnościom technicznym i społecznym będą mogli lepiej zrozumieć czym jest sztuczna inteligencja, jak jest zaprojektowana i jaki ma wpływ na społeczeństwo oraz gospodarkę.

Podróż
edukacyjna

Program AI for Youth to wyjątkowa podróż edukacyjna, obejmująca 4 etapy i pozwalająca młodym ludziom zdobyć umiejętności konieczne do efektywnego korzystania ze sztucznej inteligencji.

W ramach Akademii AI przygotujemy CIę do realizacji tego programu.

Inspire

Rozbudzenie ciekawości i pasji w związku z ekscytującymi możliwościami AI i omówienie kluczowych kwestii dotyczących AI.

Acquire

Prezentacja podstawowych pojęć związanych z AI poprzez praktyczne i nietechniczne ćwiczenia, prezentacja różnych obszarów AI.

Experience

Zgłębienie różnych obszarów AI poprzez praktyczne i techniczne warsztaty.

Empower

Tworzenie projektów o oddziaływaniu społecznym w oparciu o zdobyte umiejętności oraz promowanie gotowości na AI wśród innych.

Zgłoś swoją szkołę do udziału w
Akademii AI

Zgłoś swoją szkołę do Akademii AI i wybierz nauczyciela przedmiotów informatycznych do udziału w Akademii AI.

Akademia przygotowuje do realizacji programu AI for Youth w szkołach. Odkryj przed swoimi uczniami świat możliwości AI!

Organizator Akademii AI

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN to istotne w światowej skali centrum badawczo-rozwojowe technologii ICT i przestrzeń badawcza infrastruktury informatycznej.

Na rynku funkcjonuje od 1993 roku i współpracuje z 1000 jednostek z 60 państw.

Poza innowacjami społecznymi oraz cyfrową gospodarką PCSS zajmuje się nauką i posiada bogate doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Program Akademii AI

Webinaria

2h godziny webinariów online

Spotkania na żywo prowadzone przez certyfikowanych trenerów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego.

Webinaria będą okazją do poznania treści programu, celów oraz narzędzi stosowanych w programie. Pozwolą zapoznać się z metodyką pracy stosowaną w ramach AI for Youth. 

Warsztaty

10h godzin warsztatów online z trenerem

Warsztaty na żywo prowadzone przez certyfikowanych trenerów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego.

Laboratoria rozwijają kompetencje programistyczne, niezbędne w realizacji projektów opartych o algorytmy sztucznej inteligencji.

Interaktywne ćwiczenia

12h godzin interaktywnych ćwiczeń na platformie e-learningowej

Samodoskonalenie nauczycieli realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego.

Ćwiczenia umożliwiają utrwalenie umiejętności rozwijanych podczas spotkań i warsztatów na żywo.

Jak zakwalifikować się do udziału w Akademii AI?

Do udziału w Akademii AI uprawnieni są nauczyciele szkół, które zakupiły minimum 12 komputerów marki Dell,

z procesorami i3 lub wyższymi oraz oprogramowaniem Windows 10 Pro lub Windows 10 Pro Academic, a zakup dokonany był nie wcześniej niż 01.07.2021 r.
(prosimy o zachowanie dowodu zakupu) oraz spełni wymagania kwalifikacyjne opisane poniżej.

Szkoła może zarejestrować do udziału w Akademii jednego nauczyciela.

Jeśli szkoła wyraża chęć przeszkolenia więcej niż jednego nauczyciela może zgłosić się bezpośrednio do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego, które przygotuje indywidualną ofertę w zależności od liczby potrzebnych szkoleń.
Napisz do nas na adres: kontakt@akademia-ai.pcss.pl

Nauczyciel powinien posiadać doświadczenie programistyczne

(preferowany język Python lub C++/C# oraz preferowana umiejętność korzystania z narzędzi Python i bibliotek w obszarze nauki o danych)

Uwaga! liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W programie może wziąć udział max. 150 szkół.