Akademia AI

Szkolenia dla nauczycieli na bazie Programu AI for Youth firmy Intel

Akademia AI

Szkolenia dla nauczycieli na bazie Programu AI for Youth firmy Intel

Bądź częścią cyfrowej rewolucji AI

AI for Youth to globalny program firmy Intel zainicjowany m.in. w Polsce i skierowany do nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest częścią rodziny programów Digital Readiness i opiera się na modelu publiczno-prywatnej współpracy partnerskiej.

Celem programu jest przekazywanie uczestnikom umiejętności i wiedzy z dziedziny sztucznej inteligencji oraz zainspirowanie, w jaki sposób technologia pozwala rozwiązywać problemy społeczne. Program wystartował w 2019 roku w 3 krajach, w tym w Polsce, obecnie jest wdrażany w ponad 15 państwach na całym świecie. Programy Intel® Digital Readiness są częścią społecznego zaangażowania firmy Intel na 2030 rok, w ramach którego planowana jest współpraca z rządami w 30 krajach i 30 000 instytucjami na całym świecie oraz przeszkolenie ponad 30 milionom osób w zakresie AI.

Film pokazujący efekty programu

Odtwórz wideo

Intel oraz Dell Technologies we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym wspierają następne pokolenie innowatorów, którzy dzięki odpowiednim umiejętnościom technicznym i społecznym będą mogli lepiej zrozumieć czym jest sztuczna inteligencja, jak jest zaprojektowana i jaki ma wpływ na społeczeństwo oraz gospodarkę.

Podróż
edukacyjna

Program AI for Youth to wyjątkowa podróż edukacyjna, obejmująca 4 etapy i pozwalająca młodym ludziom zdobyć umiejętności konieczne do efektywnego korzystania ze sztucznej inteligencji

Inspire

Rozbudzenie ciekawości i pasji w związku z ekscytującymi możliwościami AI i omówienie kluczowych kwestii dotyczących AI.

Acquire

Prezentacja podstawowych pojęć związanych z AI poprzez praktyczne i nietechniczne ćwiczenia, prezentacja różnych obszarów AI.

Experience

Zgłębienie różnych obszarów AI poprzez praktyczne i techniczne warsztaty.

Empower

Tworzenie projektów o oddziaływaniu społecznym w oparciu o zdobyte umiejętności oraz promowanie gotowości na AI wśród innych.

Zgłoś swoją szkołę do udziału w
Akademii AI

Zgłoś swoją szkołę i wybierz nauczyciela który kwalifikuje się do udziału w Akademii AI. Akademia przygotowuje do realizacji programu AI for Youth w szkołach.
Odkryj przed swoimi uczniami świat możliwości AI!

Organizator Akademii AI

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN to istotne w światowej skali centrum badawczo-rozwojowe technologii ICT i przestrzeń badawcza infrastruktury informatycznej.

Na rynku funkcjonuje od 1993 roku i współpracuje z 1000 jednostek z 60 państw.

Poza innowacjami społecznymi oraz cyfrową gospodarką PCSS zajmuje się nauką i posiada bogate doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Program Akademii AI

Webinaria

2h godziny webinariów organizacyjnych online

Spotkania na żywo prowadzone przez certyfikowanych trenerów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego.

Webinaria umożliwią dobrą organizację szkoleń dla nauczycieli. Będą okazją do zdefiniowania celów, które wspólnie osiągniemy.

Warsztaty

10h godzin warsztatów online z trenerem

Warsztaty na żywo prowadzone przez certyfikowanych trenerów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego.

Laboratoria rozwijają kompetencje programistyczne, niezbędne w realizacji projektów opartych o algorytmy sztucznej inteligencji.

Interaktywne ćwiczenia

12h godzin interaktywnych ćwiczeń na platformie e-learningowej

Samodoskonalenie nauczycieli realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego.

Ćwiczenia umożliwiają utrwalenie umiejętności rozwijanych podczas spotkań i warsztatów na żywo.

Jak zakwalifikować się do udziału w Akademii AI?

Do udziału w Akademii AI uprawnieni są nauczyciele szkół, które zakupiły minimum 12 komputerów marki Dell,

z procesorami i3 lub wyższymi oraz oprogramowaniem Windows 10 Pro lub Windows 10 Pro Academic, a zakup dokonany był nie wcześniej niż 01.07.2021 r.
(prosimy o zachowanie dowodu zakupu) oraz spełni wymagania kwalifikacyjne opisane poniżej.

Szkoła może zarejestrować do udziału w Akademii jednego nauczyciela.

Jeśli szkoła wyraża chęć przeszkolenia więcej niż jednego nauczyciela może zgłosić się bezpośrednio do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego, które przygotuje indywidualną ofertę w zależności od liczby potrzebnych szkoleń.
Napisz do nas na adres: kontakt@akademia-ai.pcss.pl

Nauczyciel powinien posiadać doświadczenie programistyczne

(preferowany język Python lub C++/C# oraz preferowana umiejętność korzystania z narzędzi Python i bibliotek w obszarze nauki o danych)

Uwaga! liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W programie może wziąć udział max. 150 szkół.